ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 427Εξάμηνο σπουδών:Γ
Τίτλος Μαθήματος:Πόλεις και Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=427


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Τη γνώση και την ικανότητα διάκρισης διαφορετικών προσεγγίσεων της ιστορίας, του ρόλου των δρώντων, των γεγονότων και των διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την Λατινική Αμερική
 •  
  Την ικανότητα κατανόησης και διερεύνησης ορισμένων εννοιών – κλειδιά, γεγονότων και δρώντων της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ιστορίας και γεωγραφίας
 •  
  Την ικανότητα διάκρισης αντιπροσωπευτικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ευρύτερων λατινοαμερικανικών κοινοτήτων, περιοχών και θεσμών και ικανότητα ερμηνείας περιφερειακών γεγονότων μέσα από μια συνολικότερη τοπικο-παγκόσμια οπτική.
 •  
  Την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της αστικής ανάλυσης των λατινο-αμερικανικών πόλεων μέσα από μια κριτική προσέγγιση. Ικανότητα κατανόησης νέων εννοιών της Αστικής Γεωγραφίας και τοποθέτησής τους στο πλαίσιο της Λατινικής Αμερικής.
 •  
  Την κατανόηση διαφορετικών δρώντων, πολιτικών και δράσεων των σύγχρονων αστικών και περιφερειακών κοινωνικών κινημάτων και αντιστάσεων.
 •  
  Την αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων για την δημιουργία συγκριτικών κριτικών προσεγγίσεων
 •  
  Τον συνδυασμό της κατανόησης των παραπάνω και της εφαρμογής τους σε εξειδικευμένες περιπτώσεις μελέτης
 •  
  Την επίλυση προβλημάτων, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Λήψη αποφάσεων

 4. Αυτόνομη εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 8. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 9. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 10. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 11. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 12. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη αστικών και περιφερειακών φαινομένων των λατινοαμερικάνικων χωρών εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ορισμένους τόπους και περιφέρειες. Αρχικά, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ιστορικές τομές και γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία την Λατινικής Αμερικής, οι ιθαγενικοί πολιτισμοί και οι ιστορικοί μετασχηματισμοί της σχέσης των κοινωνιών με τη γη καθώς και οι αλλαγές στις καλύψεις, χρήσεις και αξίες γης από την προ-Κολομβιανή στην μετά-Κολομβιανή εποχή. Στη συνέχεια το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά και οικολογικά φαινόμενα όπως: σύνορα και μετανάστευση, γεωπολιτικοί σχηματισμοί, συνεργασίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών δρώντων και οι κοινωνικο-χωρικές, οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τους, συστήματα και δίκτυα πόλεων, ο ρόλος της ιστορίας των πόλεων στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Εστιάζει ιδιαίτερα σε αστικά φαινόμενα όπως: favelas, gated communities, gentrification, στα ζητήματα διαχείρισης των κοινών αγαθών, στα αστικά και περιφερειακά κοινωνικά κινήματα και αντιστάσεις, σε θέματα κρίσης και πόλης, στο buen vivir κλπ. Στο τέλος παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Mε φυσική παρουσία και όταν οι φοιτητές θέλουν σε ώρες γραφείου. Δίνεται επίσης υλικό σε ειδικές διαδυκτιακές πλατφόρμες που προτείνει το Πανεπιστήμιο.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ναι, βιβλιογραφίας και έγκυρων ιστοτόπων, κοινωνικά δίκτυα, μέσα επικοινωνίας
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη52
Εκπόνηση εργασιών32
Μη επιβλεπόμενη μελέτη26
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις20
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
50% εργασία, 50% εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Δαμηλάκου Μ., 2014. Ιστορία tης Λατινικής Αμερικής, ΑΙΩΡΑ
 2. Mariategui J. C., 2008. Εφτά δοκίμια για την ερμηνεία της περουβιανής πραγματικότητας. ΑΓΡΑ
 3. Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2015. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα.

 4. Petropoulou C., Vitopoulou A., Tsavdaroglou C. (editors), 2016. Urban and Regional Social Movements. April 2016, Thessaloniki, Research Group Invisible Cities https://aoratespoleis.wordpress.com
 5.  
  Μουζέλης Ν., 1987. Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημιπεριφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, Αθήνα, Θεμέλιο
 6.  
  Galeano E., 2008. Οι Ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής. Αθήνα : Κουκκίδα.
 7.  
  Zibechi R., 2010. Αυτονομίες και χειραφετήσεις. Η Λατινική Αμερική σε κίνηση. Αθήνα: ΑΛΑΝΑ..
 8.  
  (δίνεται σε ψηφιακή μορφή με την άδεια του εκδότη)
 9. Σταυρίδης Σ., 2010. Μετέωροι χώροι της ετερότητας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Χώρος και Κοινωνία
 10.  
  Fuentes Ν., 2005. Η Αυτοβιογραφία του Φιντέλ Κάστρο Athens : Πατάκη
 11.  
  Bethell L. (ed.), 1986 and 1995. The Cambridge History of Latin America, vol. 4, C. 1870 to 1930, Cambridge University Press vol. 6, 1930 to the present, Part 1, Economy and Society, Cambridge University Press
 12.  
  Bruzzone E. M., 2008. Las guerras del agua, Capital Intelectual, Buenos Aires : Claves para Todos
 13.  
  Chevalier F., 1993. L´ Amérique Latine de l´ indépendence a nos jours, Paris : PUF
 14.  
  Touraine A., 1988. La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine Paris : Ed. O.Jacob.
 15.  
  Halperin Donghi T., 1975. Historia contemporanea de America Latina. Alianza editorial. Madrid.
 16. Vayssière P., 1991. Les revolutions d´Amérique Latine, Paris : Editions de Seuil
 17.  
  Petropoulou C., 2011. Développement urbain et écopaysages urbains. Une étude sur les quartiers de Mexico et d’Athènes. Paris : L’Harmattan.
 18.  
  Περιοδικό ΑΛΑΝΑ 1-13(δίνονται κείμενα) και ντοκιμαντέρ