Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

Υποβολή Περιλήψεων Εισηγήσεων

Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εισηγήσεων/ εργασιών (μέχρι 300 words, έως 6 λέξεις-κλειδιά) θα πρέπει να είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους του Συνεδρίου και, τουλάχιστον, με μία από τις θεματικές του ενότητες. Οι περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, και να υποβληθούν έγκαιρα (βλ. παρακάτω, ‘σημαντικές ημερομηνίες’). Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να ακολουθούν τους ακαδημαϊκούς κανόνες γραφής, σύνταξης και μεθοδολογίας. Κάθε συμμετέχων/ουσα δύναται να είναι πρώτος/η συγγραφέας σε μια μόνο παρουσίαση επιστημονικής εισήγησης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε περιλήψεις των εισηγήσεων σας (συμπεριλαμβανομένων τίτλου, όνομα/τα συγγραφέα/ων και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) με ηλεκτρονικό μήνυμα (ως επισυναπτόμενο αρχείο word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου (geo-conf2020@aegean.gr). Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εργασιών θα αξιολογηθούν με τυφλή διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.