ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή προτάσεων για συνεδρίες και περιλήψεων και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου: στο e-mail:

geo-conf2020@aegean.gr

Τηλ: 22510 36453, 2251036452

Fax: 2251036409