ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

Τοποθεσία

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κτήριο Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (https://geography.aegean.gr/)

Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100, Μυτιλήνη –Λέσβος