Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

Τοποθεσία

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://geography.aegean.gr/) και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100, Μυτιλήνη –Λέσβος