Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Στο  Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Σε ποιούς
απευθύνεται;
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πότε δημοσιεύεται η
προκήρυξη; Πώς θα τη
βρώ;
ΑΙΤΗΣΗ

Πού θα κάνω αίτηση;
Tι απαιτείται;
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με τι κριτήρια γίνεται
η επιλογή των
υποψηφίων;
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τρεις ειδικεύσεις Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν την ικανότητα να σκέφτονται χωρικά και με ανθρωπο-γεωγραφικούς όρους

...Περισσότερα
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν την ικανότητα να σκέφτονται χωρικά και να εντάσσουν φυσικογεωγραφικά φαινόμενα και στοιχεία στον χώρο

...Περισσότερα
Γεωπληροφορική
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν την ικανότητα να ορίζουν βασικές και προχωρημένες έννοιες διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων, και να χρησιμοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων

...Περισσότερα

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει, στην υπηρεσία της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του, τη γνώση και την εμπειρία του Τμήματος Γεωγραφίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη και στην κοινωνία, σε θεματικά πεδία όπως:

Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), Διαδίκτυο (Internet), Φυσικές Καταστροφές, Κλιματική Αλλαγή, Προστασία Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση & Έρευνα, Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αστική & Περιφερειακή Πολιτική, Ανάπτυξη & Διαχείριση Υπαίθρου, Μετανάστευση και Γεωπολιτική


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΜΕΡΙΜΝΑ
Παροχή διευκολύνσεων
στοχεύοντας στην ποιοτική
διαβίωση

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Για μια καλοκαιρινή μαθησιακή
εμπειρία στα νησιά του
Αιγαίου
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36000
contactus@aegean.grΤμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
secr-geo@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: