Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Στο  Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» με τρεις Ειδικεύσεις.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσει μόνο η Ειδίκευση Γ’ Γεωπληροφορική, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Σε ποιούς
απευθύνεται;
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πότε δημοσιεύεται η
προκήρυξη; Πώς θα τη
βρώ;
ΑΙΤΗΣΗ

Πού θα κάνω αίτηση;
Tι απαιτείται;
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με τι κριτήρια γίνεται
η επιλογή των
υποψηφίων;

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει την επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία του Τμήματος Γεωγραφίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, προκειμένου οι απόφοιτοι/απόφοιτες να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες  σε θεματικά πεδία όπως:

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων, Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, Προγραμματισμό υπολογιστών, Διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Φυσικές Καταστροφές, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, την Ανθρωπογεωγραφία & το Χωρικό Σχεδιασμό, την Αστική Γεωγραφία & Περιφερειακή Ανάπτυξη


ΣΤΟΧΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
και Λογισμικά

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Επαγγελματική εμπειρία σε φορείς
του εξωτερικού

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μια καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία
στα νησιά του Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36472
geoinformatics@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: