ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 327Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Πολιτική Γεωγραφία Βαλκανικού & Ανατολικο-Μεσογειακού Χώρου
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=327


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να γνωρίσουν και να προβληματιστούν για τους γεωγραφικούς και ιστορικούς προσδιορισμούς της περιοχής από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Να κατανοήσουν πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις της διαμόρφωσης του πολιτικού χώρου και των διαφορετικών οριοθετήσεών του. Να διερευνήσουν και να εξηγήσουν τις διαφορετικές παραμέτρους της πολιτικής οργάνωσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Να εξοικειωθούν με θεωρητικές έννοιες και να εφαρμόσουν την συγκριτική μελέτη στη μελέτη των κρατών της περιοχής. Να προσεγγίσουν ειδικά ζητήματα των κρατών μέσα από τις συνδέσεις τους με περιφερειακές και διεθνείς διαδικασίες.

Γενικές Ικανότητες


  (3) Περιεχόμενο Μαθήματος

  Ο χώρος των Βαλκανίων και η ιστορία του. Αυτοκρατορίες και εθνικά κράτη, ενοποιήσεις και κατακερατισοί. Αλλαγές στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτική γεωγραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Επιπτώσεις, συνέπειες και ευκαιρίες για τις σχέσεις των βαλκανικών κρατών. Η κρίση του συστήματος του κεντρικού σχεδιασμού: ερμηνείες και κριτική ανάλυση. Η διαδικασία της μετάβασης από τον κεντρικό σχεδιασμό στην αγορά και στην δημοκρατία: θεωρητικές απόψεις και εμπειρικά δεδομένα από τα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογειακής Ευρώπης. Ο ρόλος του κράτους και του έθνους στην ανασυγκρότηση του πολιτικού χώρου. Ζητήματα συνόρων, μειονοτήτων και μετανάστευσης . Πολιτικές και ιστορικές διαδικασίες συγκρότησης της Ελλάδας, οι γεωπολιτικές διαστάσεις στη σχέση της με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ο ρόλος περιφερειακών και διεθνών οργανισμών στην ανασυγκρότηση της ΝΑ Ευρώπης.

  (4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

  Τρόπος Παράδοσης:
  Με φυσική Παρουσία
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:
  ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διάλεξη39
  Εκπόνηση εργασιών39
  Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
  Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
  Σύνολο Μαθήματος140
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Εξετάσεις 70% Παρουσίαση Εργασίας 10% Άριστη εργασία 20%


  (5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Μαζάουερ, Μ., 2001, Τα Βαλκάνια, Αθήνα: Πατάκης
  2.  
   Αρμακόλας, Ι., & Ντόκος, Θ., (επ.), 2010, Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Σιδέρης
  3.  
   Πρεβελάκης, Ι.,2001, Η γεωπολιτική των Βαλκανίων, Αθήνα: Libro
  4. Stavrianos, L.S., (1958), ‘The Balkans since 1452’, New York
  5.  
   Todorova, M., (1997), ‘Imagining the Balkans’, Oxford: Oxford University Press
  6.  
   Βαλντέν, Σ., 2004, Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και τον Κόσμο 1995-2003 Αθήνα: Θεμέλιο
  7.  
   Βερέμης, Θ., 2008, Βαλκάνια από τον 19 ως τον 21ο αιώνα: Δόμηση και αποδόμηση κρατών,
  8.  
   Αθήνα: Πατάκη
  9.  
   Lampe, J.,2006, Balkans into Southeastern Europe,Basingstoke: Palgrave
  10.  
   Macmillan
  11. Σιούσιουρας Π., (επ)., 2008, Tα Νέα Βαλκάνια. Η Γεωπολιτική της Διεθνούς Ασφάλειας και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα: Ηρόδοτος