ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 329Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία), ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=329


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές έννοιες και τα εργαλεία - τεχνικές της Περιφερειακής Γεωγραφίας τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των παγκόσμιων περιφερειών ή των μακρο-περιφερειών στην αντιμετώπιση ή την αναπαραγωγή των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και να τεκμηριώνουν τα αίτια προέλευσης των ανισοτήτων αυτών προτείνοντας λύσεις αντιμετώπισης.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Υιοθετώντας μια παγκόσμια οπτική, το μάθημα αυτό στοχεύει να παρέχει τις γνώσεις και τα εργαλεία μελέτης για τις σύγχρονες μακρο-περιφέρειες (π.χ. Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία κ.λπ.). Ειδικότερα, το μάθημα θα διερευνήσει τα ζητήματα του γιατί είναι μερικές μακρο-περιφέρειες πιο ανεπτυγμένες από άλλες και με πως το γεγονός αυτό συνδέεται με ορισμένες κοινωνικο-χωρικές παραμέτρους όπως ο πληθυσμός, ο πολιτισμός, το κοινωνικο-οικονομικό και ιστορικό υπόβαθρο, το κλίμα κ.λπ. Οι βασικές γεωγραφικές έννοιες που ρίχνουν φως στις υπο εξέταση ερωτήσεις χέρι είναι η τοποθεσία, η περιοχή, η χώρα, η κλίμακα, και η αλληλεπίδραση με το ανθρώπινο περιβάλλον. Η εφαρμογή αυτών των εννοιών στις παγκόσμιες μακρο-περιφέρειες και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του πλανήτη που κατοικούμε, και να κατανοήσουν πώς η περιφερειακή ποικιλομορφία συμβάλει στο ποικιλόμορφο ψηφιδωτό του σύγχρονου κόσμου.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ψηφιακό διδακτικό και εποπτικό υλικό
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις9
Εκπόνηση εργασιών36
Εργαστηριακή άσκηση6
Μη επιβλεπόμενη μελέτη36
Σύνολο Μαθήματος126
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση συντελεστές βαρύτητας ως εξής: σεμιναριακό θέμα (30%), γραπτές εξετάσεις (70%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Η γεωγραφία της ειρήνης, Spykman Nicholas J., 2004
  2. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, Γρηγόρης Τσάλτας (Γενική Επιμέλεια-Παρουσίαση), 2011
  3. Rowntree, L., Lewis, M., Price, M., & Wyckoff, W. (2013). Globalization and diversity: geography of a changing world.
  4. Pearson Higher Ed.rnPulsipher, Lydia Mihelic, and Alex Pulsipher. World regional geography: global patterns, local lives. Macmillan, 2006.