ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 421Εξάμηνο σπουδών:ΣΤ
Τίτλος Μαθήματος:Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=421


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εμβάθυνση των φοιτητών σε προχωρημένα εργαλεία και τεχνικές της Οικονομικής Γεωγραφίας τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν χωρικές και κοινωνικές ανισότητες, να τεκμηριώνουν τα αίτια προέλευσης των ανισοτήτων αυτών, και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης. Παράλληλα, η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Ομαδική εργασία

  3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Αστική ιεραρχία, κεντρικοί τόποι, Ο κανόνας σειράς μεγέθους

 

Συντελεστές περιφερειακής εξειδίκευσης, μέθοδοι και τεχνικές αναγνώρισης βασικού και μη βασικού τομέα

 

Εκτίμηση περιφερειακής ανάπτυξης και ανισοτήτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

 

αστική και περιφερειακή πολιτική

 

Βασικές αρχές της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας

 

Το γενικό υπόδειγμα γεωγραφικής συγκέντρωσης

 

Υποδείγματα κέντρου-περιφέρειας με κινητικότητα εργασίας και κλαδικές συνδέσεις

 

Οικονομική ανάπτυξη και διεθνής ευημερία

 

Από τη συγκέντρωση στην εξειδίκευση


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Ψηφιακό διδακτικό και εποπτικό υλικό
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις9
Εκπόνηση εργασιών36
Εργαστηριακή άσκηση6
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση συντελεστές βαρύτητας ως εξής: εξαμηνιαίο θέμα (50%), γραπτές εξετάσεις (50%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Ανισότητες, συγκεντρώσεις και νέα οικονομική γεωγραφία, Καραβέλη Ελένη, 2009.
  2. Αστική και περιφερειακή οικονομική, McCann Philip, 2003.
  3. Αστική οικονομική, O' Sullivan Arthur, 2012