ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ως το ακαδ. έτος 2019-2020

Α’ ΕΤΟΣ Β’ ΕΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών

Εισαγωγή στη Γεωλογία

Περιβαλλοντική Γεωλογία

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία της Γεωγραφίας

Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αστική Ανάλυση
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ESP: English for Specific Purposes) ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (EAP: English for Academic Purposes) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

     ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γενική Μετεωρολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία


Γ’ ΕΤΟΣ Δ’ ΕΤΟΣ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική Γεωγραφία

Οικογεωγραφία της Μεσογείου & της Ελλάδας

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιογεωγραφία

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ιστορική Γεωγραφία

Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εκτίμηση & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας

Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Σχεδίων
                                         Γεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου

Χωροταξικός Σχεδιασμός Ειδικών Περιοχών

Επιχειρηματικότητα  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Τουρισμός και Ανάπτυξη

Οικονομική του Χώρου

Ανάλυση και Αντίληψη Τοπίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές

Μακροπεριφέρειες και Περιφερειακές Ολοκληρώσεις

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υδρογεωγραφία

Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών

Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τουρισμός και Ανάπτυξη

Οικονομική του Χώρου

Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη

Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης

Παγκοσμιοποίηση & Άνιση Ανάπτυξη

Γεωγραφία της Υπαίθρου

Μετανάστευση στην Ευρώπη

Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελληνική Οικονομία

Κλίμα και Άνθρωπος

Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Βιο-γεωτόπων

Πόλεις & Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική

Υποδομές & Χωρική Ανάπτυξη

Πρακτική Άσκηση

Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας (Διάλεξη)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη

Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης

Παγκοσμιοποίηση & Άνιση Ανάπτυξη

Οικιστική Ανάπτυξη

Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Παράκτια Γεωμορφολογία

Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας

Γεωγραφία της Κατοικίας

Νησιωτική Γεωγραφία

Πολιτική Γεωγραφία Βαλκανικού & Ανατολικο-Μεσογειακού Χώρου

Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης

Θερινό Σχολείο

Πρακτική Άσκηση

Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση

Θεματική Χαρτογραφία

Γεωγραφική Οπτικοποίηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γενική Διδακτική


Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία