ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 154Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=154


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες


  (3) Περιεχόμενο Μαθήματος


  (4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

  Τρόπος Παράδοσης:
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:
  ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σύνολο Μαθήματος
  Αξιολόγηση Φοιτητών


  (5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία