ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 322Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=322


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές έννοιες και τα εργαλεία - τεχνικές της Γεωγραφίας της Εργασίας τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν το ρόλο του εργατικού δυναμικού και των δράσεων των εργαζομένων στην αντιμετώπιση ή την αναπαραγωγή των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και να τεκμηριώνουν τα αίτια προέλευσης των ανισοτήτων αυτών προτείνοντας λύσεις αντιμετώπισης.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Λήψη αποφάσεων

  3. Ομαδική εργασία

  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Γεωγραφία της εργασίας ή εργασιακή Γεωγραφία;

Εργασία και κεφάλαιο στις σύγχρονες κοινωνίες: θεωρητικά στοιχεία και προσεγγίσεις

 

Εργασία και κεφάλαιο στις σύγχρονες κοινωνίες: εμπειρικά στοιχεία και ανισότητες

 

Η σημασία του τόπου, του χώρου και της γεωγραφικής κλίμακας για την εργασία και τους εργαζόμενους

 

Δράσεις και αντιστάσεις των εργαζομένων και ο ρόλος της γεωγραφίας

 

Eυέλικτη εργασία και χώρος

 

Εργαζόμενοι, κρίση και χωρική αναδιάρθρωση: παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης

 
 

Συμπερασματικά: η σημασία της γεωγραφικής γνώσης για την εργασία και τη δράση των εργαζομένων


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Mε φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
ψηφιακά εποπτικά μέσα
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις9
Εργαστηριακή άσκηση6
Εκπόνηση εργασιών36
Μη επιβλεπόμενη μελέτη40
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση συντελεστές βαρύτητας ως εξής: εξαμηνιαίο θέμα (50%), γραπτές εξετάσεις (50%).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1. Γκιάλης, Σ., Herod, A., 2015. Γεωγραφία της εργασίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4073
  2. Η εργασία στον καπιταλισμό, Tilly Charles,Tilly Chris, 2001
  3. Κοινωνιολογία, εργασία και βιομηχανία, Watson Tony J., 2005
  4. Castree, Noel, et al. "Spaces of work." UK: Sage (2004).