ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 321Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
ΚΕΥ (Ανθρωπογεωγραφία)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=321


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα συγκροτείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το σεμιναριακό.Το θεωρητικό μέρος στοχεύει στην σε βάθος ανάλυση (με παραδείγματα και εφαρμογές) των κρίσιμων ανθρωπογεωγραφικών ζητημάτων που προκύπτουν από την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσηςΤο σεμιναριακό τμήμα του μαθήματος εστιάζει στην εκπόνηση και παρουσίαση / παράδοση μίας ατομικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω θεματικές, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Στόχος της σεμιναριακής αυτής άσκησης είναι η ενεργή ενασχόληση των φοιτητών-τριών με τις σχετικές θεματικές, η εξοικείωση στην αναζήτηση πληροφοριών στους σχετικούς με την ΕΕ δικτυακούς τόπους, καθώς και η ανάδειξη, μέσα από τη συζήτηση, της πληθώρας των απόψεων που σχημάτισαν αυτό που σήμερα κατανοούμε ως ενωμένη Ευρώπη.Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα απτά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες που αφορούν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, ενώ θα μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά το αντικείμενο και τους στόχους τους.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Προσεγγίζοντας την ΕΕ: Χώρος, κοινωνία και οικονομία.
 •  
  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Από τη συνθήκη της Ρώμης στις πρόσφατες Συνθήκες διεύρυνσης
 •  
  Οργανωτική-θεσμική και πολιτική διάρθρωση της ΕΕ.
 •  
  Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Maastricht.
 •  
 •  
  Αναδιαρθρώσεις της γεωγραφίας της παραγωγής και οι πρώτες πολιτικές αντιμετώπισης των χωρικών ανισοτήτων.
 •  
  Περιφερειακές ανισότητες και Ευρωπαϊκές πολιτικές σύγκλισης.
 •  
  Η διεύρυνση της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
 •  
  Χωροταξική πολιτική
 •  
  Μεταφορές, επικοινωνίες, διευρωπαϊκά δίκτυα (ΤΕΝ).
 •  
  Αγροτική πολιτική.
 •  
  Κοινωνικό περιβάλλον και κοινωνικές πολιτικές.
 •  
  Μητροπολιτικά κέντρα και ο ρόλος των Ελληνικών πόλεων στην ΕΕ.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία.
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνετε με βάση:   -    Το βαθμό στο τελικό διαγώνισμα (συντελεστής βαρύτητας 70%)   -       Την παρουσίαση της υποχρεωτικής εργασίας και την πληρότητα με την οποία καλύφθηκε το θέμα της (συντελεστής βαρύτητας 30%).  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Λιαργκόβας, Π. &  Παπαγεωργίου, Χ. (2018)  Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο: Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές.  Αθήνα: Τζιόλα.

 2. Μαραβέγιας, Ν. (2016) Ευρωπαϊκή Ένωση:  Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές. Αθήνα: Κριτική.

 3. Μαραβέγιας Ν. και Τσινισιζέλης Μ. (2007). Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση και Πολιτικές. Αθήνα: Θεμέλιο.
 4. Γιώτη-Παπαδάκη, Ο. (2010) Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης. Αθήνα: Κριτική.
 5. Αμίτσης, Γ. (2006) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική κοινωνικής ένταξης: Το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα: Παπαζήσης.
 6.  
 7. Γιαννακούρου Γ. (2008) Η Χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση και Πολιτικές. Αθήνα: Παπαζήσης.
 8.  
 9. EE (2014). Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ. Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 10.  
 11. Ιωακειμίδης, Π. (2005) Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Συμβολή στην κατανόηση και ερμηνεία της Συνταγματικής Συνθήκης. Αθήνα: Θεμέλιο.
 12.  
 13.  
 14. Χριστοφάκης, Μ. (2007) Μεταφορές και Περιφερειακή ανάπτυξη: Η Πολιτική υποδομών και Μεταφορών. Εκδόσεις Διόνικος.
 15.  
 16. Χρυσοχόου, Δ. (2015) Θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Μια διαλεκτική συναρμογή. Αθήνα Παπαζήσης.